Mari Kita Sumbangkan Al-Quran Untuk Para Calon Hafiz Cilik di Uganda

Menjadi penganut Muslim minoritas di Uganda, banyak calon hafiz cilik yang tidak memiliki buku agama dan Mushaf Al-Quran sehingga mereka tidak mengerti ilmu mengenai agama Islam yang mereka anut.