#GotongRoyong Hadapi Covid-19 Bersama Baitulmaal Muamalat

Cerita, Sejak ditetapkannya menjadi pandemi oleh WHO, Covid-19 menjadi virus yang sangat berbahaya dan cepat penularannya.