Monday , September 25 2023
Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku
Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

Spread the love

Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

a. padhange rembulan njalari wong bisa ngarang tembang.

b. nalikane wayah purnama sidhi aja padha dolanan ing latar.

c. yen ngarang tembang kidung kudune ing kahanan kang sepi.

d. kahanan ing wektu purnama sidhi kuwi medeni banget.

Jawaban

b. nalikane wayah purnama sidhi aja padha dolanan ing latar.

Check Also

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!

Spread the loveCara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!-Tidak dapat dipungkiri …