Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku
Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

Nilai-nilai kautaman kang ninandhut jroning tembang ing ndhuwur yaiku

a. padhange rembulan njalari wong bisa ngarang tembang.

b. nalikane wayah purnama sidhi aja padha dolanan ing latar.

c. yen ngarang tembang kidung kudune ing kahanan kang sepi.

d. kahanan ing wektu purnama sidhi kuwi medeni banget.

Jawaban

b. nalikane wayah purnama sidhi aja padha dolanan ing latar.

Check Also

Cara Investasi Properti, Pengertian dan Tips Berinvestasi Properti

Cara Investasi Properti, Pengertian dan Tips Berinvestasi Properti

Cara Investasi Properti-Properti merupakan salah satu jenis investasi yang cukup menjanjikan, terutama di Indonesia. Namun, …