Saturday , September 30 2023

Orang yang beriman secara kaffah, akan senantiasa berhati hati dalam kehidupanya.ia akan menempatkan Alloh swt sebagai tujuan utama dari setiap aktifitasnya. dengan demikian hikmah iman bagi seorang mukmin adalah

Spread the love

Orang yang beriman secara kaffah, akan senantiasa berhati hati dalam kehidupanya.ia akan menempatkan Alloh swt sebagai tujuan utama dari setiap aktifitasnya. dengan demikian hikmah iman bagi seorang mukmin adalah

Hikmah beriman kepada Allah diantaranya adalah:

  • Hati menjadi tenang.
  • Mendapat bimbingan dari Allah SWT.
  • Mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi.
  • Diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar.
  • Diberi kemudahan hidup.
  • Mencegah perbuatan syirik.
  • Rasa syukur bertambah.
  • Ketaatan kepada Allah bertambah.
  • Mendapat kebahagiaan sesungguhnya.

Pembahasan

Pengertian iman kepada Allah adalah menyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut di sembah kecuali Allah dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam perkataan dan perbuatan selama hidup didunia.

Hukum beriman kepada Allah bagi setiap umat muslim adalah wajib ‘ain. Wajib i’an adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah mukallaf (orang Islam yang berakal dan sudah masuk usia baligh) bila ditinggalkan mendapatkan dosa.

Selain beriman kepada Allah juga harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab, rasul-rasul utusan, hari kiamat dan qada, qadar Allah. Dalil yang menunjukkan beriman kepada Allah dapat di lihat dalam Al qur’an dan hadist nabi.

Check Also

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!

Spread the loveCara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!-Tidak dapat dipungkiri …