Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. a.2pangkat8 b.5pangkat4 c. (0,02)pangkat 2 d.1/3pangkat 3 e.-(1/4)pangkat4
Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. a.2pangkat8 b.5pangkat4 c. (0,02)pangkat 2 d.1/3pangkat 3 e.-(1/4)pangkat4

Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. a.2pangkat8 b.5pangkat4 c. (0,02)pangkat 2 d.1/3pangkat 3 e.-(1/4)pangkat4

Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. a.2pangkat8 b.5pangkat4 c. (0,02)pangkat 2 d.1/3pangkat 3 e.-(1/4)pangkat4

Tentukan hasil dari perpangkatan berikut.

a. 2⁸ = 256

b. 5⁴ = 625

c. (0,02)² = 0,0004

d. (1/3)³ = 1/27

e. –(1/4)⁴ = – (1/256)

Perpangkatan adalah operasi hitung perkalian suatu bilangan secara berulang.

Jadi aⁿ = a × a × a × … × a ⇒ a nya sebanyak n faktor.

Pembahasan

a. 2⁸

= 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

= 256

b. 5⁴

= 5 × 5 × 5 × 5

= 625

c. (0,02)²

= 0,02 × 0,02

= 0,0004

Check Also

Aplikasi Jadwal Imsak dan Buka Puasa: Memudahkan Waktu Beribadah di Bulan Ramadan

Aplikasi Jadwal Imsak dan Buka Puasa: Memudahkan Waktu Beribadah di Bulan Ramadan – Bulan Ramadan …